Ottův slovník naučný/Pohl

Údaje o textu
Titulek: Pohl
Autor: Emil Smetánka, neuveden, Josef Boleška
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 1046–1047. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Pohl: 1) P. Jan Václav...

2) P. Jan Em., přírodozpytec (* 1782 v Kamenici v Čechách – † 1834 v Schönbrunně), studoval v Praze, kdež stal se r. 1808 doktorem lékařství a potom assistentem chemie a botaniky, r. 1817 odebral se s výpravou rak. přírodozpytců do Brazilie, odkudž se vrátil r. 1821 s hojnými sbírkami a stal se kustodem při cís. sbírkách přírodnin ve Vídni. Jeho spisy jsou: Flora Bohemiae (2 sv., 1809–15 v Praze. nedokonč.); System. Ueberblick der Reihenfolge einfacher Fossilien (1816 t.); Plantarum Brasiliae icones et descriptiones (2 sv., Víd., 1827–29); Reise im Inneren von Brasilien (1832, s ryt. a atlasem).

3) P. Karl Ferdinand, hud. spisovatel něm. (* 1819 v Darmstadtě – † 1887 ve Vídni), byl žákem Sechterovým a v l. 1849 až 1855 varhaníkem ve Vídni, žil v l. 1863 až 1866 v Londýně, kde konal důkladná studia o Mozartově a Haydnově pobytu tamže; vrátiv se do Vídně, byl archivářem »Společ. hud. přátel«. Sepsal Mozart u. Haydn in London (1867, 2 sv.), započal pak na popud O. Jahna biografii Haydnovu, z níž uveřejnil pouze 2 svazky a již dokončiti vzal na se nástupce jeho Eus. Mandyczewski. Dále vydal: Zur Geschichte der Glasharmonika (1862) a Die Gesellschaft der Musikfreunde und ihr Conservatorium (1871).

4) P. Richard, hudební spis. něm. (* 1826 v Lipsku – † 17. pros. 1896 v Baden-Badenu), studoval v Karlsruhe přírodní vědy, filosofii v Gotinkách a v Lipsku a r. 1854 přesídlil se do Výmaru, kde byl v důvěrných stycích s Lisztem. Vydával s Brendelem r. 1856–60 Anregungen für Kunst- und Wissenschaft a účastnil se redakce »Neue Zeitschrift für Musik«, kam přispíval pod pseudonymem Hoplit. Když Liszt z Výmaru odešel, P. odstěhoval se do Baden-Badenu (1864). Vydal: Akustische Briefe für Musiker u. Musikfreunde (1853); Bayreuther Erinnerungen (1877); Autobiographisches (1881); Richard Wagner (1883); Die Hohenzüge der musikalischen Entwickelung (1888); pak sborník essayí vydaných ve 3 svazcích s tituly Richard Wagner (1883), Franz Liszt (1883), Hector Berlioz (1884). Kromě toho vydal německý překlad spisů Berliozových (1864, 4 sv.). P. byl též básníkem a zhotovil spojovací texty k Schumannovu »Manfredu« a Lisztovu »Prometheu« a také ve skladbě pracoval, vydav tiskem písně, melodram Die Wallfahrt nach Kevelaar a drobnější věci pro klavír a sbory.