Ottův slovník naučný/Pohané

Údaje o textu
Titulek: Pohané
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 1045. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Pohanství

Pohané (ethnici, pagani) sluli podle etymolog. významu slova paganus prvotně obyvatelé venkova (pagus znamená vesnici), kteří nepřijali náboženství křesťanského a zůstávali věrni víře otců. Nyní slovo p. znamená příslušníky náboženských soustav polytheistických proti monotheistům. Středověk až po výpravy křížové čítal k p-nům i vyznavače islámu. Židé pokládali za p-ny všechny nežidy. Na pojímání jejich upomíná i názor sv. Augustina, jenž všechny záslužné činy p-nů pokládá za dílo ďáblovo a také ctnosti jejich jen za třpytné neřesti. Rada zástupců starší církve neschvalovala mínění tohoto. Za to reformátoři, až na Zwingliho, klonili se k názoru sv. Augustina. Obracením p-nů ke křesťanství obírají se missionáři.