Ottův slovník naučný/Podplácení

Údaje o textu
Titulek: Podplácení
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 1030. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Úplatek

Podplácení (corruptio, crimen baratariae, Bestechung) jest takový trestný čin, při němž někdo úřední osobu darem nějakým svésti hledí ke zneužívání moci úřední (ke stranictví nebo k porušení povinnosti úřední). Skutek takový jest podle zákl. trest. zák. z r. 1852 obyčejně přestupkem (dle § 311); byl-li však úředník ten soudce civilní nebo trestní neb státní zástupce, nebo šlo-li o propůjčení služby nějaké aneb o rozhodování v záležitostech veřejných, jest skutek zločinem (§ 105). Poněvadž již pokus svádění prohlášen jest za zločin dokonaný (§ 105), není pokus v tomto případě možný. Byl-li dar dán za tím účelem, aby úředník konal úřad dle povinnosti, není tu ani zločin (§ 105), ani spoluvina na zločinu (§ 104). – Latinským výrazem barataria (franc. baraterie), kterým bývalo označováno podplácení, rozumí se nyní v řeči námořníků všeliké podvodné jednání kapitána a lodního mužstva na škodu pojišťovny nebo vlastníka lodi.