Ottův slovník naučný/Podozamites

Údaje o textu
Titulek: Podozamites
Autor: Edvin Bayer
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 1030. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Podozamites Fr. Braun (emend.), rod předvěkých rostlin nahosemených z čel. Cycadaceae (odděl. Zamiteae), velice rozšířených v rhaetu, juře a zpodní křídě, ano zabíhajících i do svrchní křídy, do cenomanu. Listy upomínající na listy rodu Zamia a Ceratozamia jsou dlouhé, jednoduše zpeřené, s lístky hustě postavenými, střídavě přisedajícími, pěkně v levo a v pravo hlavního žebra rozloženými, vejčitými, podlouhle kopinatými až široce čárkovitými, přisedlými na hlavní žebro listové basí buď jen malounko zúženou nebo v krátký řapík staženou. Nervatura lístků skládá se z hojných, hustě souběžných, slabě vidličnatě dělených a jemných žilek až do špičky zabíhajících. Prof. dr. J. Velenovský popsal a vyobrazil u nás v bohatě illustrované práci »Die Gymnospermen« celou řadu krásných druhů křídových z českých vrstev peruckých, zejména z plastických jílů u M. Chuchle a z lupků u Bohdánkova, a doplnil ji v pozdějších pracích ještě nálezy novými. EBr.