Ottův slovník naučný/Podostemaceae

Údaje o textu
Titulek: Podostemaceae
Autor: Josef Dědeček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 1030. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související na Wikidatech: Podostemaceae

Podostemaceae, nohonitcovité, čeleď rostlin prostoplátečných z řádu Hysterophyta, obsahující zvláště výrazné byliny podobné dílem chřástnatým mechům jatrovkovitým, dílem chaluhám a rostoucí na dně tekoucích vod, kdež buď se plazí nebo vzplývají. Listy jsou buď drobounké šupinovité, nebo větší laločnaté, zpeřenodílné n. vidličnatodílné, nebo mnohonásob složené a pak velmi útlé a záhy prchající. Nepatrné kvítky jsou buď ojedinělé nebo chumáčené, obojaké n. 1pohlavní, podepřené různotvarými listeny a buď bezobalné neb opatřené 3 až 5dílným okvětím. Tyčinek jest 1 i mnoho a pestík svrchní, 1–3pouzdrý, dorůstající ve mnohosemenou tobolku. P. obývají asi 100 druhy horká pásma Ameriky, Afriky a Asie, náležejícími rodům Hydrobryum Endl., Mniopsis Mart. et Zucc., Lacis Lindl., Podostemon Mich. a j. Děd.