Ottův slovník naučný/Podospermum

Údaje o textu
Titulek: Podospermum
Autor: Josef Dědeček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 1029–1030. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Podospermum DC., nohoplodec (něm. Stielsame), rod rostlin úborovitých (Compositae) ze sekce Semiflosculosae a z podčel. Scorzonereae, obsahující byliny 2- i víceleté, téměř 5 dm vysoké, jejichž úbor má střechovitý zákrov a vesměs jazykovité žluté koruny. Nažka, na konci nezúžená a chmýřím ze spletených vláken složeným ukončená, opatřena jest u zpodiny tlustším mozolem (nohou), jenž objímá pupek nažky. Na suchých mezích, rolích a j. roste v Čechách porůznu P. laciniatum DC. (Scorzonera L.), n. dřípatý, a P. Jacquinianum Koch (Scorzonera Celak.), n. Jacquinův. Vápencová návrší horního Elsaska obývá P. calcitrapifolium DC. Děd.