Ottův slovník naučný/Podezdívka

Údaje o textu
Titulek: Podezdívka
Autor: Jindřich Fialka
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 1003. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Podezdívka slove zděná podpora pod nějakou strojbu nebo pod nějaký předmět, který nemá přímo spočívati na půdě neb na podlaze nebo dlažbě. Mnohdy upotřebí se p-ky jen dočasně na takovou dobu, až předmět jest na určité místo dopraven a osazen na jinou stálou strojbu, která převezme na se jeho podporu, načež p. zase se zboří a odstraní. P. bývá nejčastěji zhotovena ze zdiva cihelného; podle účelu, ke kterému sloužiti má, provádí se buď jako pilíř nebo jako zeď. Mnohdy p. po osazení strojby nad ní se nacházející ponechá se na svém místě a doplní se ještě po tvaru zdi, na př. p. pod pozednicí v krovu. P-ky pod těžké předměty vyzdívají se z tesaných kamenů, kvádrů; p-ky pod stroje jmenují se základy (v. t.). Fka.