Ottův slovník naučný/Podezření činu trestného

Údaje o textu
Titulek: Podezření činu trestného
Autor: František Storch
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 1003. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Podezření činu trestného náleží mezi povšechné podmínky k zavedení řízení trestního. Ten, kdo jest podezřelým z činu trestného, stává se »obviněným« v technickém smysle teprve tím, že žalobce u soudu navrhne, aby proti němu bylo zavedeno přípravné vyšetřování, anebo že podá na něj spis obžalovací. Z obviněného pak stává se »obžalovaný«, když proti němu bylo nařízeno hlavní přelíčení. Rak. ř. tr. z r. 1873, § 38. V řízení přestupkovém zákon nazývá obviněným každého, proti komu byl při soudě okresním učiněn návrh na zákonné potrestání (§ 451), názvu »obžalovaný« pak užívá teprv ve stadiu odvolacím (§§ 465 a sl.). -rch.