Ottův slovník naučný/Pobočník

Údaje o textu
Titulek: Pobočník
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 981. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Pobočník (angl. aide-de-camp, franc. adjudant, aide-major, aide-de-camp, it. ajutante, něm. Adjutant, rus. адъютантъ), důstojník působící při veliteli jakožto pomocník na prostředkování jeho rozkazů podřízeným zástupům, na vedení písemních, pokladních a účetních prací atd. Podle působiště rozlišujeme p-y na generální (viz Generální pobočník), na generálské (viz Generálský pobočník) a tyto opět na sborové, armádně divisijní, brigádní a majitelské, ve vojště rak.-uh. od r. 1868 zrušené, křídelní, důstojníci to štábní, u osoby panovníka, jindy ve válce i u velitelův armády a sborův, a osobní při ministru vojenství, generálních dozorcích vojsk a velitelích sborů; dále na p-y plukovní, praporové, u jezdectva, dělostřelectva a vozatajstva divisijní, kteří mají dozor na trubače a bubeníky, konečně na domácí při tělesných strážích a voj. výchovnách a j. ústavech, jako zeměpisném, invalidovnách atd. P. mějž vždy úplnou důvěru svého velitele, jednejž ve všem v jeho záměrech, snažiž se o zamezení a vyrovnání nedorozumění a neshod. FM.