Ottův slovník naučný/Plukovník

Údaje o textu
Titulek: Plukovník
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 948. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Plukovník

Plukovník (rus. полковникъ, frc. a angl. colonel, ital. colonnello, něm. Oberst), nejvyšší důstojník štábní, nad podplukovníkem a pod generálmajorem, u vojsk a zástupův obyčejně velitel pluku (v. t.), ve vědeckých a technických oborech, ve vyšším pobočnictvu, na př. v generálním štábě, náčelník štábu u velitelství sborových, ve štábě hradebnickém, stavební ředitel voj. při velitelství sboru, pak v různých oddílech ministerstva vojenství. Ve vojště rak.-uh. p. zevně naznačen třemi hvězdičkami na každé straně zlatého nebo stříbrného prýmu límcového. V námořnictvu stejný stupeň štábně důstojnický nazývá se řadolodní kapitán. FM.