Ottův slovník naučný/Plinth

Údaje o textu
Titulek: Plinth
Autor: Václav Kozel
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 928. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Plinth n. plintha (z řec. πλίνδος, cihla) sluje ve stavitelství nejnižší čtvercová deska v patce sloupu, pilastru nebo postamentu, jež má za účel svislý tlak sloupu převésti na větší plochu základní. Původ jeho zřejmě odvoditi lze z vodorovného podkladku dřevěných podpor architektury předhistorické. Vyskytuje se u všech slohů vyjma dórský, jenž má sloupy vůbec bez patky. Kzl.