Ottův slovník naučný/Pleorama

Údaje o textu
Titulek: Pleorama
Autor: Václav Kozel
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 897. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Pleorama (řec.), druh panoramy zobrazující pobř. krajiny, jak se jeví pozorovateli s lodi kolem plující. Hlediště při tom bývá upraveno jako člun, jenž se ovšem nepohybuje, ale obraz běží kolem, což dle známého klamu optického tak působí, jakoby plul člun. P. vynalezl podle jedněch r. 1831 Langhans ve Vratislavi, dle jiných malíř a básník něm. Aug. Kopisch tamtéž. Kzl.