Ottův slovník naučný/Plectogyne

Údaje o textu
Titulek: Plectogyne
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 890. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Plectogyne [plekto-], synon. rostliny Aspidistra (v. t.).