Ottův slovník naučný/Plchové

Údaje o textu
Titulek: Plchové
Autor: Václav Sixta
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 919. Dostupné online
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Plchovití

Plchové (lat. Myoxidae) jest čeleď malých hlodavců. V chrupu neúplném mají 2 zuby hlodavé, místo špičáků pouhou mezeru a 4 stoličky. Oči jsou veliké. Boltce ušní skoro lysé. Tělo obloukovité prohnuté. Na předních nohách 4 prsty s drápky; zakrnělý palec má plochý drápek. Na zadních nohách 5 prstův. Ocas je skoro tak dlouhý jako tělo a pokrytý hustou srstí. Pysk horní rozpoltěný. Všechny druhy plchů žijí na stromech jako veverky, jimž se velice podobají. Ve dne spí a za soumraku vycházejí slíditi po potravě. Stavějí si pěkné, kulovité hnízdo nad zemí v křoví a zimu přespávají. Všechny druhy plchů žijí jen na vých. polokouli. Druh plch obecný (Myoxus Glis, Siebenschläfer) jest od hlavy ke konci ocasu 30 cm dlouhý, pokryt srstí šedou s hnědým nádechem; kolem oči má temně hnědý kroužek. Přední nohy světle šedé, zadní nohy bělavé s temně hnědými páskami. Žije v lesích střední a jižní Evropy. V Čechách byl pozorován u Č. Kamenice a u Vys. Mýta, kdež zabíhá na ořešiny městských zahrad. Živí se žaludy a bukvicemi, zvláště rád ovoce. Vedle tohoto plcha žije v západní hornaté Evropě menší druh, t. zv. plch zahradní (Elimysmys nitela), a pak ještě jeden menší plšík (Muscardinus a vellanarius), hraboši podobný, v ořešinách střední Evropy. Sx.