Ottův slovník naučný/Plafond

Údaje o textu
Titulek: Plafond
Autor: Jindřich Fialka
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 828. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Plafond [-fo͡n], fr., slove každý rovný, ale ponejvíce štukatorský, t. j. plasticky ozdobený, strop. Profilování na p-u musí býti vždy mělké a jemné, provedené spíše do šířky než do hloubky. Široké orámování p-u místnost zdánlivě zvýší, ale za to zmenší. Je-li p. malovaný, musí býti tón jeho jemnější a mnohem světlejší, než jsou stěny místnosti. Střední rosetty musí býti úměrné k ploše p-u, široké a veliké střední rosetty zase dělají místnost zdánlivě nižší, malé rosetty a úzká střední roubení ji zdánlivě zvyšují. Zlacené ozdoby dělají p. nádherným, doporučuje se netříštiti zlato a nanášeti je pokud možno v plochách větších, jinak nepřijde účinně k platnosti. Fka.