Údaje o textu
Titulek: Piura
Autor: Ludvík Tošner
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 811. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Piura: 1) P., řeka v sev. Peru, přítok Tichého okeánu, pramení a ústí v téže zeměp. šířce (5° 40' j. š.), avšak tok její dlouhý 320 km opisuje veliký oblouk k sev. kolem pouště Sechura, kdežto v horním toku obtéká západní úpatí Andů ve směru severozáp., pak se obrací k jz. a ústí ve směru západním do zátoky Sechura. – 2) P., přímořský departement v severním Peru na sev.-vých. konci republiky, hraničí na sv. v délce 355 km s ecuadorem, na v. s departementem Cajamarca, na j. s depart. Limbayeque a na z. s Tichým okeánem, má plochu 43.583 km2 a 213.909 obyv. (1896), t. j. 5 na 1 km2. Povrchovým rázem dělí se na 2 části: pobřežní pouště a vnitrozemské Andy. Pobřeží jest nízké a prostoupené jen po kraji pahorky a vrchy, dosahujícími v Sieře Amata výše 1000 m, na j. prostírá se poušť Sechura, která za deště mění se v dosti bujnou pastvinu. Ostatně je to končina neúrodná a pustá, která však jest bohata petrolejem, sodou a solí, jež hojně se vyvážejí. Vnitrozemská hornatina je naproti tomu hojně zavlažená, úrodná, a oplývá žírnými pastvinami, na nichž chovají se veliká stáda mezkův a koz. Z řek departementu sou hlavní: Mancora (60 km), Tumbez (70 km) v pásu pobřežním, Macara, Chira, Huarmaca, P., Sechura, Quiros a Huancabamba, protékající také hornatinu. V horách vyskytuje se zlato, stříbro, měď, uhlí a j., hlavním pramenem výživy pak jest chov dobytka. Departemento dělí se na 5 provincií: Tumbez, Payta, Ayabaca, P. a Huancabamba. – 3) P., hl. město depart. a provincie t. jm. v sev. Peru, na prav. bř. ř. P-ry, 80 km nad jejím ústím, má 6870 obyv. (1896), kteří provozují výrobu koží a mýdla, chov mezkův a obchod. Železniční trať 96 km dlouhá vede do přístavu Payta s 3500 obyv., z něhož vyváží se bavlna, sůl, kůže a kůra chinová. Tšr.