Ottův slovník naučný/Pisaura

Údaje o textu
Titulek: Pisaura
Autor: Antonín Nosek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 777. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Pisaura E. S., rod pavouků čeledi Pisauridae, příbuzné čeledi slíďáků (Lycosidae). U nás žije P. (Ocyale) mirabilis. Jsou to pavouci velicí, těla štíhlého, podlouhlého, s nohami dlouhými a štíhlými. Řada zadních očí ku předu vypuklá (recurva). Oči zadní jsou větší než přední; střední oči jsou vzdálenější od postranních než samy od sebe. Řada očí předních jest rovná; její oči postranní jsou větší než prostřední. Zpodní okraj žlábku kusadel I. jest ozbrojen 3 zuby skoro stejnými. Délka noh: 4, 2, 1, 3. Barva jest šedá až hnědá (skořicová). Na břiše jest nahoře pruh na kraji vykrajovaný a bíle vroubený. Na hlavohrudí jest úzký pruh bíle vroubený. Kokon s vajíčky nosí samička v kusadlech. Přede sítě zvonovité a žije na křoví i v trávě. Nsk.