Ottův slovník naučný/Piperazin

Údaje o textu
Titulek: Piperazin
Autor: František Plzák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 764. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Piperazin C4H10N2 (diaethylendiamin, C2H4/
\
NH
NH
\
/
C2H4
), připravuje se působením ammoniaku v aethylenbromid; směs zásad při reakci té vzniklá podrobí se destillaci frakciované, a frakce mezi 130–180° zvláště zachycená po ochlazení vylučuje p., ten tvoří hmotu krystallickou při 104° tající a při 145–146° vroucí, rozpustnou ve vodě a v líhu, ne však v aetheru. Vodný roztok p-u reaguje silně alkalicky a vodní parou možno z něho p. přehnati. S kyselinami tvoří soli, na př. chlórhydrát p-u C4H10N2 . 2 HCl; nejdůležitější jest však sloučenina s kyselinou močovou C4H10N2 . C5H4N4O3, která vyznamenává se značnou rozpustností ve vodě (1 díl soli té rozpouští se v 50 dílech vody); proto užívá p-u lékařství. Fr. Plzák.