Ottův slovník naučný/Piláry

Údaje o textu
Titulek: Piláry
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 738. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Piláry (ze špan.), pilády, na jízdárnách pro vyšší umění jezdecké dřevěné sloupy asi 2 m vysoké, bíle natřené, aby byly z dáli viditelny, a v zemi upevněné tak blízko k sobě, co jezdec mezi nimi volně projede, a opatřené ve výši koňské hlavy železnými kruhy, za něž kůň se vyváže otěžemi popruhovými. Slouží na odhybání koně a k nacvičení umělých, ale pro všední potřebu bezúčelných chodův a skoků, jako piafu, kaprioly, lançády, passády a j. FM.