Ottův slovník naučný/Pibroch

Údaje o textu
Titulek: Pibroch
Autor: Josef Boleška
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 705. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Pibroch [pajbrok] (angl.), doslov melodie pro píšťalu, jméno staroskotských hudebních kusů pro dudy. Byla to řada variací na určité thema (urlar), načež následovalo hybné finale (creanluidh). Thema i variace vyšperkovány byly hojnými ozdobami melísmatickými a byly pozoruhodny tím, že v nich upotřebováno bylo 11. tónu přirozeného mezi f a fis.