Ottův slovník naučný/Physcomitrella

Údaje o textu
Titulek: Physcomitrella
Autor: Josef Dědeček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 697. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Physcomitrella Br. et Sch., rod mechů listnatých z řádu Cleistocarpi, z čel. Physcomitrelleae, obsahující jediný druh Ph. patens Schpr., jenž má stonek sotva 3 mm dl., opatřený na konci listy opak podlouhle vejčitými až lopatovitými, v růžici sestavenými. Puštička jest zahnědlá, téměř kulatá, velmi krátce zakončitá, někdy s víčkem slabě vyvinutým, a jest buď ukrytá n. sotva vyčnívající. Ph. roste v Čechách porůznu na hlinitých hrázích, pobřežích a pod. Děd.