Ottův slovník naučný/Phyllotreta

Údaje o textu
Titulek: Phyllotreta
Autor: František Klapálek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 694. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Phyllotreta Chevr. jest rod dřepčíků, který od příbuzných liší se štítem, jehož přední i zadní kraj jest rovný a jenž před kořenem nemá žádných vtisků. Celo má mezi očima srdčitou vyvýšeninu a krovky jsou hustě zmateně tečkované. Žijí tak jako ostatní dřepčíci na různých bylinách a způsobují někdy značné škody. Vajíčka snášejí na listy, do nichž se pak larvy zavrtávají vyhlodávajíce v nich dlouhé nepravidelné chodby. K nejobyč. náleží Ph. nemorum L., d. hájní, a Ph. flexuosa Foudr., d. obloukovitý. Oba jsou barvy černé, často kovově lesklé, na každé krovce se žlutou podélnou páskou, jež u prvého jest sírožlutá a na konci dovnitř zahnutá, u druhého červenožlutá, vně obloukovitě vykroužená, někdy docela ve 2 skvrny rozdělená. Prvý z obou škodívá často na řepce, zelí i řetkvičce. Kpk.