Ottův slovník naučný/Phrurolithus

Údaje o textu
Titulek: Phrurolithus
Autor: Antonín Nosek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 690. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Phrurolithus C. L. K. 1839. Drobní pavouci (2–3 mm). Hlavohrudí jest široce vejčité, stejně klenuté s hlavou málo zřetelnou. Rýžka hlavohrudí jest krátká, ale zřetelná. Kusadla I. jsou celkem slabá, u kořene trnem ozbrojená. Kusadla lI. u kořene silně vypuklá, poloměsíčitá. Oči jsou ve 2 řadách jako u rodu Prosthesima. Nohy (4, 1, 2, 3) mají na holeních a zánartí předních noh 2 řady delších trnů. Zpodní bradavky snovací jsou sblížené a na konci úzké. Břicho jest pokryto lesklými chloupky. Žijí na výsluní pod listím a kameny. U nás žijí 2 druhy. Ph. festivus C. L. K. má hlavohrudí smolně hnědé; břicho nahoře jest černé s bělavou páskou souvislou, často v 5 skvrn rozdělenou. Ph. minimus C. L. K. má hlavohrudí světle hnědé až kaštanové; na břiše jsou toliko 3 skvrny. Do rodu toho C. L. Koch zařadil také některé zápředníky. E. Simon nahrazuje pojmenování tohoto rodu jménem Micariosoma 1876 a řadí tento rod do čeledi Clubionidae E. S. Nsk.