Údaje o textu
Titulek: Phobos
Autor: Gustav Gruss
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 687. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Phobos (měsíc)

Phobos, vnitřní satellit Martův, objevený 17. srpna 1877 prof. A. Hallem 26palcovým refraktorem hvězdárny washingtonské. Ph. jest vedle 5. měsíce Jupiterova nejnesnadněji pozorovatelný předmět v soustavě planetární. Pickering v Cambridgei (Sp. Obce) ustanovil průměr na 10 km. Doba oběžná Ph-e = 7 h. 39 m. 13,94 s. Ph. obíhá tedy Marta v době menší než ⅓ doby, které Mars potřebuje k otočení kolem své osy. Ph. jest vzdálen od středu Marta jen 9380 km, sklon dráhy Ph-ovy k ekliptice obnáší 26°17'. Pro pozorovatele na Martu vycházel by Ph. na západě a zapadal by na východě. Gs.