Ottův slovník naučný/Phaneroglossa

Údaje o textu
Titulek: Phaneroglossa
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 675. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Phaneroglossa, podřadí obojživelníkův bezocasých č. žab, viz Obojživelníci, str. 563 b.