Ottův slovník naučný/Phalangiidae

Údaje o textu
Titulek: Phalangiidae
Autor: Antonín Nosek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 674. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Phalangiidae(WD)

Phalangiidae, čeleď sekáčů. Tato čeleď, po celé zemi rozšířená, u nás jest zastoupena rody: Phalangium, Oligolophus, Leiobunum, Acantholophus, Sclerosoma, Gyas, Egaenus a Platylophus. Břišní články na hřbetě většinou srůstají. Nohy mají chodidla složená z četných článkův (až 70); nohy 2. páru mají zřetelný kyčelní přívěsek přiústní. Oči jsou na společném hrbolku. Otvory dýchací jsou pokryté kyčlemi noh. Makadla mají chodidlo delší než holeň, s drápkem. Sekáči této čeledi jsou známi z Evropy, Afriky sev. i z Kapska, z již. Asie i z Ameriky. Mnozí žijí ve značných výškách (Oligolophus glacialis až 3000 m). Někteří žijí i na dalekém severu. Thorell dělí je na 2 podčeledi: Phalangiini a Gagrellini. Druhá podčeleď obývá t. zv. oblasť orientální (jv. Asii a malajské souostroví). Nsk.