Ottův slovník naučný/Phagellus

Údaje o textu
Titulek: Phagellus
Autor: Jan Václav Novák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 673–674. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Phagellus (Doubek) Vít, kněz podobojí a náboženský spisovatel XVII. stol., rodem byl z Písku (* ok. r. 1566). Dosáhnuv posvěceni byl kaplanem v Černém Kostelci, potom farářem na Kaňku u Hor Kutných, od r. 1600 u Náměti v samých Horách Kutných. R. 1605 jako správce duchovní v Tuklatech věnuje pí. Hedvice Smiřické z Hazumberka na Skalách, Dubé a Kostelci nad Čern. lesy první svůj známý spis, Výklad 53. kap. pror. Isaiáše, jenž se týká umučení, smrti, pohřbu a vzkříšení Kristova (vyd. v Praze u Dan. Sedlčanského). Do Kostelce dostal se opět asi r. 1612, i účastnil se o dvě léta později pohřebního průvodu p. Albrechta Václ. Smiřického jako děkan a »superintendent«, čehož obšírné vypsání se 14 kázáními, která konána nad mrtvým tělem na cestě z Prahy do Náchoda od různých kazatelův v několika městech, vyšlo t. r. v Praze u Mat. Pardubského (káz. Ph-lovo na str. 336–381). Násl. r. (1615) vydal tamtéž a věnoval panu Albrechtu Janovi Smiřickému Psalmodia Davidica, žalmy Davidovy, sestavené v modlitební knížku formátu špalíčkového. R. 1618 dostal se do Prahy k sv. Jindřichu na Nové m. Pražské, odkud po bitvě bělohorské odešel do ciziny. Srv. Jir. II., 108. JNk.