Ottův slovník naučný/Pfaundler

Údaje o textu
Titulek: Pfaundler
Autor: Vladimír Novák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 662. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Pfaundler Leopold, fysik (* 1839 v Inšpruce), studoval v l. 1857–65 v Mnichově, Inšpruce a v Paříži. Roku 1865 habilitoval se na universitě v Inšpruce pro experim. fysiku, po dvou letech stal se tamže řádným professorem tohoto předmětu. Roku 1892 přešel na filosofickou fakultu university ve Štýrském Hradci, kde jmenován r. 1900 dvorním radou. Jest členem akademie věd ve Vídni a mnoha jiných učených společností. P. vynikl jako obratný experimentátor a výborný učitel. Svědčí o tom řada přístrojů velmi instruktivných, určených k demonstraci při přednáškách, vedle toho pak známá obšírná učebnice experimentální fysiky, kterou P.. spolu s Ott. Lummerem vydal jako deváté přepracované a rozmnožené vydání knihy Müller-Pouilletovy. Roku 1856 vyšlo totiž sedmé vydání Pouilletových »Éléments de physique et de météorologie«, které v německém rouše přepracováno bylo pod titulem »Müller-Pouillet's Lehrbuch d. Physik u. Meteorologie«. Nové vydání P-ovo jest jen dalším zdokonalením velikého onoho díla. Z vědeckých experimentálných prací P-ových, které uveřejněny jsou hlavně ve zprávách akademie vídeňské, v Poggendorffových a Wiedemannových Annalech, sluší zvláště připomenouti jeho práce kalorimetrické. nvk.