Ottův slovník naučný/Petrozavodsk

Údaje o textu
Titulek: Petrozavodsk
Autor: Pavel Papáček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 649. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Petrozavodsk

Petrozavodsk, gubernské město oloněcké gubernie při západním břehu jezera Oněžského na místě, kde Petr Veliký r. 1703 založil železářský závod (Petrův závod), v němž taveno železo, lita děla, zhotovovány pušky, šavle a p. Město má 12.520 ob. (1897). Pravidelné spojení s Petrohradem obstarávají parníky. Celkem jest v P-u 10 kostelů pravoslavných a 1 lutheránský. Nejstarší (z doby Petrovy) jest dřevěný chrám sv. Petra a Pavla. Skol jest 15 (mužské a ženské gymnasium, duchovní seminář). Veliká nemocnice a zajímavé museum s bohatými sbírkami archaeologickými a ethnografickými. Od r. 1774 jest tu moderně zařízená státní slevárna děl. Památníky Petra I. a Alexandra II. Pp.