Ottův slovník naučný/Peterssen

Údaje o textu
Titulek: Peterssen
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 604. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Peterssen Eilif, malíř norský (* 4. záři 1852 v Christianii), studoval v Karlsruhe, Mnichově, Kodani, Paříži a v Římě. Maloval: Polibek Jidášův, Ukřižováni, Klanění se pastýřů, Kristus v Emausích, Kristus v Getsemane, kde hleděl prostředkovati mezi novými tendencemi naturalistickými a velebným klidem, jakého vyžadují sujety tohoto druhu; dále výjevy všední, krajiny s velikým úspěchem koloristickým a podobizny. Na světové výstavě v Paříži byly od něho: Očekávání lososů, Matka Utne a Letní noc. FM.