Ottův slovník naučný/Peters Clinton

Údaje o textu
Titulek: Peters
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 603. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Peters [pítrs] Clinton, soudobý malíř podobizen severo-americký (* v Baltimore), žák Boulangerův, Lefèbvreův, Gérômeův a Collinův, byl na světové výstavě v Paříži r. 1889 skvěle zastoupen. FM.