Ottův slovník naučný/Petěrhof

Údaje o textu
Titulek: Petěrhof
Autor: Pavel Papáček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 600–601. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Petěrgof

Petěrhof (Петергофъ), okr. město ruské gub. petrohradské, při zálivě čuchonském, rozdělené na Starý a Nový P. a spojené s Petrohradem železnicí, silnicí a parníky. Středem města jest »Velký petěrhofský zámek«; na západ od něho leží Nový, na východ Starý P. Zámek vystavěn byl Petrem Vel. r. 1720. Má mnoho pěkných pokojů (v jednom sbírka dívčích podobizen, čínské pokoje, sál Petra Vel. a j.). Severně od zámku na pobřeží je Dolní park s menšími zámečky. Pěkné jsou i ostatní sady (Horní,, Anglický a Aleksandrovský). Pověstné jsou nádherné fontány Petěrhofské (Samsonova, Neptunova a j.). Zvelebován stále panovníky ruskými P. jest nejkrásnějším místem z celého okolí petrohradského. Mnoho Petrohraďanů má zde své dače (villy). Carská rodina trávívá tu obyčejně léto. Obyv. jest 11.300 (1897), v létě ovšem mnohem více. Průmysl nepatrný. Vyniká carská brusírna kamenů. – Újezd petěrhofský má na 2404 čtver. verstách 148.934 ob. (1897). Pp.