Ottův slovník naučný/Peroutka

Údaje o textu
Titulek: Peroutka
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 513. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Související: Autor:Emanuel Peroutka

Peroutka Emanuel, klass. filolog čes. (* 1. led. 1860 v Domažlicích). Studoval na gymnasiu v Domažlicích, pak klass. filologii na universitě pražské (od r. 1879–1884), v r. 1884–85 byl supplentem při gymnasiu v Domažlicích, od r. 1885–95 působil jako gymn. prof. v Roudnici, od r. 1895 jest prof. čes. gymnasia v Král. Vinohradech. R. 1895 podnikl studijní cestu vědeckou po Italii a Řecku. Sepsal tato vesměs důkladná a cenná pojednání: O Tacitově vylíčení povahy Tiberiovy (»Listy filol.«,1888); Aristotelés o účinku tragédie (gymn. programm v Roudnici, 1891); O výkopech Delfských (gymnas. programm na Král. Vinohradech, 1898); Antika, my a naše gymnasia (»Naše doba«, 1898); Studie o císaři Julianu (»Listy filol.«, 1902). Dále přeložil do češtiny Herberta Spencera filosofii soubornou u výtahu W. Collinsa (podle 4. angl. vydání, Laichtrův Výbor, Praha, 1901). Překlad jeho Politeie Platónovy vyjde nákladem České akademie.