Ottův slovník naučný/Perdikkas

Údaje o textu
Titulek: Perdikkas
Autor: Justin Václav Prášek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 465–466. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Perdikkas, králové a vojevůdcové makedonští ve starověku:

1) P., syn Hérakleovce Témena Argejského, prchaje dle pověsti z Arga, uchýlil se do Makedonie a stal se praotcem Argeadů (v. t.).

2) P. II., syn Alexandra Filhelléna, s počátku žil v přátelství s Athéňany, ale r. 432 př. Kr. počal s nimi válku a stál na straně spartské až do r. 414, v němž učinil mír. Zemřel maličko později.

3) P. III., druhý syn Amynty II. (365–360 př. Kr. ), zmocnil se trůnu mocí, stál proti Thébám na straně athénské a zahynul v boji s Illyry.

4) P., syn Orontův z krajiny Orestidy, získal si neobyčejnou důvěru Alexandra Vel., tak že se stal prvým ze sedmi vůdcův osobní stráže a po smrti Héfaistiónově stal se i jeho nástupcem. Umírající král odevzdal P-kovi prsten svůj, načež P. ustanoven za říšského správce. Ovládaje královnu matku Róxanu i druhého krále Filippa Arrhidaia (viz Filip 10), P. chtěl jednotlivé náměstky a velitele přidržeti k poslušenství, ale potkal se ihned s takovým odporem, že musil poděliti satrapiemi i své odpůrce. Za sesílením své moci pojal za choť Kleopatru, sestru Alexandra Vel., ale když roku 321 táhl do Egypta proti Ptolemaiovi (v. t.), zavražděn byl ve zpouře Hypaspistův. Pšk.