Ottův slovník naučný/Penížek

Údaje o textu
Titulek: Penížek
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 448. Dostupné online
Licence: PD anon 70
Související: Autor:Josef Penížek
Heslo ve Wikipedii: Josef Penížek

Penížek Josef, spis. a žurnalista český (* 1858 ve Stálci u Tábora), studoval gymnasium v Táboře, načež na vídeňské universitě poslouchal přednášky o slavistice, němčině a filosofii; po studiích stal se vychovatelem na Rusi a posléze věnoval se žurnalistice. Od r. 1880 je v redakci »Národních Listů«, již zastupuje ve Vídni, obstarával měsíční vnitropolitické a zahraniční přehledy v »České Revui«, od r. 1900 vydává »Slavische Correspondenz« a v l. 1880–81 spoluredigoval »Slovanský almanach«. Se žurnalistickou a politickou činností souvisí také P-žkovy články Dvě léta vlády hr. Badena (»Česká Revue«), Dr. Josef Kaizl a Za Jos. Kaizlem (t. a zvláště) a vydání výboru spisů Eimových (v Ottově Sbírce polit. spisů, 1901). Kromě toho napsal P. četné články ze života českožidovského do Českožidovského kalendáře, stať o dějinách českého dramatu a divadla do Gubernatisových Dějin literatur a o dějinách české moderní lyriky do Gubernatisovy »Revue«, referoval o české moderní literatuře (od let 1860) v berlínském listu »Auf der Höhe« a j. Z překladatelské činnosti významné jsou překlady Turgeněva (Zoufalec v »Album Čes. jihu«, 1882; Klára Miličova v »Květech«, 1383; Staré podobizny v »Lumíru« 1882; Konec, Praha, 1886; Básně v prose ve »Květech«, 1883, a ve »Slovan. knihovně« I. a j.), dále výbor z básní Prešernových s životopisem (Jičín, 1882), překlad Stritarova románu Boris Miran (v »Moravské Orlici«), verš. dramatu Jurčićova Tugomer (»Slovan. divadlo«, sv. 11.), románu Dostojevského Zločin a trest (v rom. příl. »Nár. Listů«, 1882), Grillparzerovy Sapfo a Lessingovy Miss Sara Sampson (v »Div. ochot.«, 1881).