Ottův slovník naučný/Pelopidas

Údaje o textu
Titulek: Pelopidas
Autor: Justin Václav Prášek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 432. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Pelopidas, státník a vojevůdce thébský. Jsa stoupencem démokratické vlády, r. 383 př. Kr., když vůdce oligarchů Leontidas za pomoci Sparťana Foibidy vládu démokratickou svrhl, přinucen prchnouti s některými stoupenci do Athén, požíval tam vzácného pohostinství. Maje tajné zprávy od písaře polemarchů Fyllidy, přepadl v zimě r. 379 se 400 souspiklencův oligarchy při kvase shromážděné, pobil je a z rána provolal obnovu ústavy demokratické. Převážná čásť občanstva, v čele majíc Epameinóndu, schválila jeho čin, načež spartská posádka přinucena vzdáti Kadmeii. P. a Epameinóndas prohlásili obnovu boiótského spolku s Thébami v čele a zvoleni za boiótarchy. Útok Sparťanů, vedený králi Kleombrotem a později Agésilaem, Epameinóndou odražen, P. pak z jinochů thébských zřídil »svatou četu«, s níž r. 371 vedle klínového šiku Epameinóndova nejvíce přispěl ku slavnému vítězství nad Sparťany u Leukter. Odtud stáli P. a Epameinóndas v čele hégemonie thébské, již P. šířil na sever, do Thessalie, proti ferskému tyrannu Iasonovi a později proti jeho nástupci Alexandrovi. Z Thessalie pronikl P. až do Makedonie, kdež rozhodl ve sporu o trůn (365). Nedlouho potom padl P. nástrahám Alexandra Farského (364 př. Kr. ) u Kynoskefalí. Pšk.