Ottův slovník naučný/Pella

Údaje o textu
Titulek: Pella
Autor: Justin Václav Prášek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 429. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Pella, od dob Filippa II. sídlo králů makedonských a rodiště Alexandra Vel., položené v Bottiaii při močálu, jejž řeky Lydias a Borboros napájely. Z budov jejích známo divadlo, z něhož r. 336 př. Kr. Filippos II. vycházeje, byl Pausaniou úkladně zavražděn. Za římských dob byla P. kolonií se jménem colonia Julia Augusta Pella. Pšk.