Ottův slovník naučný/Pelikán

Údaje o textu
Titulek: Pelikán
Autor: Josef Hanuš
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 427. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Pelikán: 1) P. Josef Vladimír, spis. čes. (* 1808 u Hořic – † 19. srp. 1876 v Kostelci n. Č. L.). Vystudovav práva na universitě pražské stal se syndikem v Týništi n. O., potom radním v Sezemicích, po r. 1848, jsa pro své vlastenecké smýšlení v nepřízni u svých představených, byl na několika místech při státních úřadech v Čechách. Za svého pobytu v Týništi sepsal Památní knihu města Týniště n. O. (rukop.). Vedle toho napsal: O pojmenovaní osad českoslovanských (»ČČM.«, 1830); Navržení právnické terminologie (t., 1831); přispíval do »Květů«, »Věnce«, »Čechoslovana«, »Jindy a Nyní«, »Přítele Mládeže«, »Rozličností Pražských« a přeložil ze Schmida; Bohumír, mladý poustevník (Král. Hradec, 1830).

2) P. Jan, filolog český (* 1855 v Kvani), studoval na reál. gymnasiu na Malé straně pod B. Jedličkou, pak na pražské universitě českou a slovanskou filologii a jazykozpyt pod Gebaurem a Ludwigem. Od r. 1879 učil na gymnasiu v Hradci Král., načež r. 1894 stal se professorem na gymnasiu vinohradském; nyní jest okr. školním inspektorem v Novém Městě n. Met. P. obírá se horlivě studiem staročeského jazyka a literatury. V »Listech filolog.« (XI.-XIX.) vydal řadu článků ke kritice a výkladu staročes. textů, zvl. legendy o sv. Kateřině a Alexandreidy, v programmech gymn. královéhradeckého uveřejnil několik studií z oboru skladby české (Význam imperfekta v staré češtině, 1886; O duále v češtině, 1888; Předložka ot, od v češtině, 1890) a do Rozprav filolog. věnovaných J. Gebaurovi (1898) přispěl článkem Slova číla, v číle, včil. O sobě vydal pěkný Výbor z literatury čes. doby staré (1895), zavedený nyní obecně na střed. školách. Hš.