Údaje o textu
Titulek: Pekar
Autor: Václav Sixta
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 407. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Pekariovití

Pekar (Dicotyles torquatus Cuv.) jest ssavec z čeledi vepřů, podobný tvarem těla mladému kanci divokému. Jest jen 1 m dl. a 40 cm vys. Chrup má úplný o 38 zubech: přední , špičáky a stoličky . Malé špičáky nevyčnívají z tlamy. Na zadních nohách mu chybí vnější zakrnělý prst. Samice má jen 2 mléčné bradavky a mívá jen dvě mláďata. Na konci hřbetu má zvláštní žlázu, která vylučuje tekutinu silně páchnoucí. Tělo jest kryto srstí tuhou barvy hnědé; prsa jsou bílá. Žije v lesích Jižní Ameriky; maso se jí a kůže vydělává. Sx.