Ottův slovník naučný/Pek z Římku

Údaje o textu
Titulek: Pek
Autor: August Sedláček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 406–407. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Pek z Římku, příjmení rodiny napřed erbovní a pak vladycké, která pocházela bezpochyby z Němec. Císař Maximilián dal (16. ún. 1518) erb Hanušovi P-ovi (Beck) a Tomáši Harerovi. Synové Hanušovi byli Viktorin, Cyprian a Sigmund, jimž král Ferdinand (1. pros. 1558) erb potvrdil a dovolil, aby se psali z Římku (podle hory u Bezděkova). Viktorin stav se měšťanem v Klatovech, koupil r. 1555 statek Bezděkov a proto na sněmě r. 1556 přijat za obyvatele a r. 1567 do stavu vladyckého. Statek Bezděkov zapsal r. 1564 synu svému Václavovi. Sigmund vzal si manželku z rodu Helmů z Orlova a s ní vyženil dům na Táboře, kromě toho držel tu jiné šosovní statky a od r. 1573 také pustý zámek Kozí. Zemřel ok. r. 1599. Cyprian seděl v Slavošovicích ještě r. 1579, sice žil r. 1585. Viktorin přečkav syna Václava zemřel r. 1586 a Jan, druhý syn jeho, dědil Bezděkov. Týž byl r. 1594 v poli v Uhrách a obdržel majestátem z 28. pros. 1606 nejen potvrzení erbu, nýbrž i povolení, aby se psal P. Bezděkovský z Ř. Zemřel na poč. r. 1621, z manž. Voršily Korálkovny z Těšína († 1611) dědicův nepozůstaviv. Z rodiny té žili jedině bratří Vilém a Václav, synové Sigmundovi, za jichž mládí statek otcovský pro dluhy prodán. Oběma dopřáno majestátem z 3. list. 1617 polepšení erbu. Václav bydlil v Jilovém a Vilém dědil r. 1621 Bezděkov. Ten sice r. 1623 zabrán, ale potom navrácen jemu a Sigmundovi Václavovi a Janovi Zachariáši, synovcům (synům Václavovým) avšak jen jako manství. Ale poněvadž Vilém i jistin n. Janových ke škodě kr. fisku se ujímal, zabrány mu Bezděkov s Tupadly (1646) a ponechány mu toliko Miletice, které byl r. 1629 koupil jako zpupný statek. Poslední z té rodiny byl Jan Jindřich, jenž držel statek Drslavice a před r. 1674 zemř. zůstaviv manž. Ludmilu Alénu roz. Chlumčanskou z Přestavlk a dcerku Lidmilu. Statek dotčený byl zadlužen a proto r. 1678 prodán. Sčk.