Ottův slovník naučný/Pekárek

Údaje o textu
Titulek: Pekárek
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 408. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Josef Pekárek (sochař)

Pekárek Josef V., sochař čes. (* 28. září 1873 v Praze), vzdělal se na průmysl. škole (u prof. Kloučka a Myslbeka) a na akademii umělecké v Praze, načež prodělav dvouletou praxi u sochařů Figara a B. Schnircha zařídil si vlastní dílnu sochařskou. Z jeho prací buďtež uvedeny: Hrabačka (vystavena ve Vídni); Dudák (skupina k »Tanci« pro měšť. Besedu v Plzni); Zpověď; Víra (skupina pro klášter křižovn. ve Vídni); Tympanon kostela v Žižkově; Zápas (skupina); allegor. socha Hudby (pro měšť. Besedu v Plzni); podobizna K. Hilberta, stavitele chrámu sv. Víta; skupina Hospodářství (na záložně v Lounech); socha Vesna (na škole »Vesny« v Brně); rozličné medaille, dekorativní sochy a poprsí a j.