Ottův slovník naučný/Paulitschke

Údaje o textu
Titulek: Paulitschke
Autor: Ludvík Tošner
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 339. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Philipp Paulitschke(WD)

Paulitschke Filip Viktor šlechtic z Brügge, africký cestovatel a zemipisec (* 24. září 1854 v Čermákovicích na Moravě – † 11. pros. 1899 v Vídni), studoval v letech 1872–76 ve Štýrském Hradci a ve Vídni přírodní vědy, zeměpis, filologii a orientalia, načež podrobil se státní zkoušce z latiny, řečtiny, zeměpisu a dějepisu a stal se r. 1877 učitelem na gymnasiu ve Znojmě, r. 1880 professorem státního gymnasia v Hernalsu a r. 1889 přesazen na státní gymn. v VIII. vídeňském okrese, kde působil až do své smrti. Záhy věnoval se důkladným studiím zeměpisným, obíraje se speciálně zeměpisem a národopisem Afriky, na kterémžto poli spočívá hlavní těžisko jeho výzkumův a vědecké činnosti. První jeho publikace sloužily mu jaksi k vlastní orientaci v tomto směru, tak zvláště práce: Geographische Erforschung des afrikanischen Continents von den ältesten Zeiten bis auf unsere Tage (Vídeň, 2. vyd. 1880) a bibliografické dílo: Die Afrikaliteratur in der Zeit von 1500 bis 1750 n. Chr. (t., 1882), na jejichž základě habilitoval se r. 1883 jako soukromý docent geografie na vídeňské universitě. Podniknuv několik velikých cest po Evropě, navštívil r. 1880 Egypt a Núbii, načež na náklad a v průvodu velkostatkáře dra. Kammela z Hardeggeru vydal se koncem r. 1884 na výzkumnou cestu do Harráru, k níž dříve napsal jako průpravnou práci: Die geographische Erforschung der Adâl. Länder und Harrârs in Ostafrika (Lip., 2. vyd. 1888). Na této výpravě P. pronikl 15. led. 185 do Harráru, kde prodlel až do 8. břez. 1885, podnikaje odtud výzkumné exkurse na všechny strany, na nichž dostal se až do území Ennia-Gallů do Bia-Voraby, kam po něm dosud žádný cestovatel nepřišel. V létě P. vrátil se do Evropy a zpracoval výsledky cesty své v řadě cenných prací, z nichž jsou hlavní: Beiträge zur Ethnographie und Anthropologie der Somâl, Galla und Harrars (Lip., 1886); Harrâr-Forochungsreise nach den. Somâl-und Gallalandern Ostafrikas (t., 1888); Ethnographie Nordost-Afrikas (2 sv., Berlín, 1893 a 1896). Kromě toho napsal řadu jiných děl a statí zeměpisných a národopisných, jako: Die afrikanischen Neger (Vídeň, 1879); Die Sudânländer nach dem gegenwärtigen Stande der Kenneniss (Freiburg, 1885); Leitfaden der geographischen Verkehrslehre (Vratislav, 2. vyd. 1892) a j. v. Poslední jeho obsáhlejší práce byla: Der Antheii Oesterreichs an der Afrikaforschung in den letzten fünfzig Jahren, určená pro pamětní spis c. k. vídeňské zeměpisné společnosti »Die Pfiege der Erdkunde in Oesterreich 1848 bis 1898« (Vídeň, 1898). Tšr.