Ottův slovník naučný/Pauliny

Údaje o textu
Titulek: Pauliny
Autor: Jaroslav Vlček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 338. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Pauliny Ladislav (* 1815 v Prietrži), spisov. slovenský. Jako odchovanec školy Štúrovy zabýval se v mladých letech literáturou. Jeho Výlet do Kocourkova (pod pseud. Branislava Podolinského v Hurbanově »Nitře« 1842) je zdařilá satira na šosáctví a převrácenosti domácího maloměšťáctva a Hrdoš alebo Ztratený generál (t., 1847) v duchu poesie prostonárodní allegoricky představuje úpadek lidu slovenského, plynoucí z neuvědomělosti, a příští jeho obrození. P. jest evang. kazatelem ve svém rodišti. Včk.