Ottův slovník naučný/Passini

Údaje o textu
Titulek: Passini
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 300. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Passini Ludwig, malíř, hlavně aquarellista (* 9. čce 1832 ve Vídni), žák vídeňské akademie pod Enderem, Führichem a Kupelwieserem, pak pod K. Wernerem s dalším vzděláním na cestách po Německu. Benátsku, Dalmacii a Římsku; žil dlouho v Římě a od r. 1873 v Benátkách Vl., kam často se vrací z nynějšího bydliště svého Vídně. Obrazí velmi věrně a svérázně lidové výjevy z ulice, z kostela, z průplavů benátských a pod. Mistrně podáni jsou: Kanovníci v presbytáři (1870, v nár. obr. berlínské); Zvědavci na mostě v Benátkách; Prodavači tykví; Pradlenka italská; Hoši se koupající; Lisetta; Processí v Benátkách; Předčítatel Tassa v Chioggii a mnohé jiné. Většina vodomaleb jeho nachází se v majetku cís. Františka Josefa I. Je členem několika akademií a má několik vyznamenání. FM.