Ottův slovník naučný/Pardon

Údaje o textu
Titulek: Pardon
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 218. Dostupné online
Licence: PD old 70

Pardon [-do͡n], frc., odpuštění, prominutí vůbec, též odpustky. Ve vojenství jest to zachování při životě, darování života, jak předkové naši říkali, živení, hlavně za dávných dob surovějšího a vražednějšího bojování, zajatcům, propadším dle tehdejšího práva nebo dle zlozvyku životem. I nyní, když i bylo pohrozeno obsádce pevnosti nebo tvrze ve případě dobytí prudkým útokem popravou veškerých branců, těmto pak z uznání chrabrosti přece se daruje život, nebo když upuštěno od ohlášeného plenění města nebo jiné osady. Týká-li se p. šmahem celého velikého zástupu nebo celé pevnosti a hlavně je-li ohlášen napřed jakožto slib, aby voje bránící spíše se vzdaly, sluje p. generální čili všeobecný a má pak mnoho podobného s amnestií. P. se udílí t. j. život se daruje z milosti též zločinci ke smrti odsouzenému někdy již až na samém popravišti. FM