Ottův slovník naučný/Paramenty

Údaje o textu
Titulek: Paramenty
Autor: Julius Philipp
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 212. Dostupné online
Licence: PD old 70

Paramenty slují tkaniny ze zlatých a stříbrných nitek, jichž se užívá k ozdobě nádherných mešních rouch při bohoslužbách katolických. Též veškeré jiné na tento způsob vyrobené látky nebo tkaniny oltářní, pláštíky svatých a světic atd. slují všeobecně p. Ppp.