Ottův slovník naučný/Paramatta

Údaje o textu
Titulek: Paramatta
Autor: Julius Philipp
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 211. Dostupné online
Licence: PD old 70

Paramatta (frc.) jest tkanina z bavlněného a vlněného přediva, t. zv. polovlněná látka ve všech barvách, osnova bavlněná a outek vlněný, a někdy bývá celovlněná. Všeobecně látka tato nazývá se lasting a užívá se jí po většině na oděvy dámské, v řidších případech i na mužské. Obuvníci užívají této látky také na svršky k dámským botkám a střevícům. Ppp.