Ottův slovník naučný/Paralipomena

Údaje o textu
Titulek: Paralipomena
Autor: Rudolf Dvořák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 205. Dostupné online
Licence: PD old 70

Paralipomena (řec., t. j. věci opominuté), v Septuagintě název dvou biblických knih Starého zákona, jež zná hebrejský text pode jménem dibré hajjámím, t. j. Kronika (v. t., str. 249 sl.). Název P. dán knihám zřejmě vzhledem k tomu, že jednají o mnohých jednotlivostech, o nichž knihy Samuelovy a knihy Královské se nezmiňují, je opomíjejí. Dk.