Ottův slovník naučný/Paračin

Údaje o textu
Titulek: Paračin
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 196. Dostupné online
Licence: PD anon 70

Paračin, kvetoucí město v král. Srbském nad ř. Crnicí (nedaleko pr. bř. Moravy) a při žel. trati Bělehrad-Niš, kraj Morava; sídlo okr. hejtmana, má nižší gymnasium, továrnu na sukna, čilý obchod a 5486 obyv. (1890).