Ottův slovník naučný/Papujské souostroví

Údaje o textu
Titulek: Papujské souostroví
Autor: Ludvík Tošner
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 190. Dostupné online
Licence: PD old 70

Papujské souostroví leží při sev.-záp. pobřeží Nové Guinee, přísluší k residentství Ternate nizozemské Východní Indie a skládá se z řady 15 ostrovů, z nichž větší jsou: Vaigen (2632 km2), Salavatty (1960 km2), Mysol (1740 km2), Batanta (358 km2), Popa (292 km2), Hemin (270 km2) a j. a které úhrnem měří 7788 km2. Povrch P-ho s. jest hornatý a dosti vysoký, avšak ne sopečný, husté lesy pokrývají zde rozsáhlé prostory, půda jest velmi úrodná, hlavní plodiny jsou: sago, kokosové ořechy, muškátové ořechy, kůra stromu massúvi (Mssoia aromatica), vyvážená zvláště hojně do Číny. Celkem květenou a zvířenou P. s. shoduje se s Novou Guineou. Obyvatelů počítá se do 15.000, většinou jsou to Papuové, na pobřeží velikých ostrovů také Malajci náležející k sultanátu Tidoru Tšr.